Kontaktpersoner.

 

Ordförande

Sekreterare 

Kassör

Kenneth

Jan

Conny

Det går även att mejla till

kontakt@brattforsjvf.se

ordforande@brattforsjvf.se

sekreterare@brattforsjvf.se

kassor@brattforsjvf.se