Ämne: Datorer

En språklärare försökte förklara det här med tinget "kön" för sina elever.
T ex, sa läraren, benämns båtar, flygplan och orkaner som "hon". En av
eleverna undrade vilket kön i så fall en dator skulle vara.

Läraren gjorde detta till en gruppuppgift och delade upp klassen i två
grupper - killar för sig och tjejer för sig. Uppgiften var att ge datorn
ett kön och motivera varför.

Tjejerna kom fram till att en dator definitivt är en "han" eftersom:

1. Han kan en hel del, men vet sällan hur han ska använda sin talang utan
att få instruktioner.

2. Det är meningen att han skall hjälpa till att lösa dina problem, men
hälften av tiden är han själv det största problemet.

3. För att få hans uppmärksamhet måste du först sätta på honom.

4. Så fort du skaffat dig en vet du att om du bara hade väntat litet
längre
skulle du kunna hittat en bättre modell.

Killarna, å andra sidan, ansåg att en dator är en "hon" eftersom:

1. Ingen, utom hennes skapare, kan förstå den inbyggda logiken.

2. Det språk en dator använder för att kommunicera med en annan dator är
obegripligt för alla som inte är datorer.

3. Minsta lilla misstag lagras i ett långtidsminne och kommer att ställa
till problem långt efteråt.

4. Så fort du har fastnat för en, kommer du tvingas att spendera halva
lönen
på mer eller mindre nödvändiga tillbehör.