DET SÄGS ATT ETT GOTT SKRATT FÖRLÄNGER LIVET!


TÄNK PÅ SMITTORISKEN!!

Det var MÖTE i jaktvårdsföreningen utanför Varberg.
Bygdens jägare hade samlats mangrant för att avgöra
om vildsvin skulle planteras in. När en av förespråkarna talat färdigt om
vilket fantastiskt tillskott vildsvinen skulle utgöra i Varbergsskogarna klev en äldre man upp.
 - Mina båda pojkar var till Polen och jagade vildsvin förra året.
Och det var ingen trevlig jakt, båda fick gonorré.
Så här ska inte planteras in några vildsvin med en sådan smittrisk!


Mjukvara!


En pålitlig vän?


Drinktips


Inte lätt att bli gammal!


Folk äldre än 30 borde vara döda


Datorn, är det en han eller en hon??