Ändamål och Jakträtt.


Ändamål.

Föreningen har till ändamål att skapa ordnade jaktförhållanden och rikare viltstammar. Detta vill föreningen åstadkomma genom att bedriva god vilt och jaktvård.


Jakträtt.

Småviltjakt får av medlem och hans jaktsällskap endast bedrivas på bokat jaktområde. Tidigare medlemmar som inte skött sina åtaganden mot föreningen, t.ex. gått ur på ett felaktigt sätt, äger inte rätt att jaga på gästkort.


Jakt efter högvilt

Älgjakt skall bedrivas som en för medlemmarna gemensam angelägenhet. Jakten ska organiseras och ledas av jaktledare, som utsetts av stämman eller på uppdrag av styrelsen.