ÄLGJAKT

Älgjakten är uppdelad i två jaktlag,
Stjälpet (ca 20 pers) och Brattfors (ca 50 pers).

Slaktboden för Brattforsdelens älgjaktsområde heter.

 


Slaktboden för Stjälpets älgjaktsområde heter